Aktivně vs. pasivně

Jsem mnohem inteligentnější než ten hlupák, mám vyšší vzdělání, přečetl(a) jsem více knih, a přesto neumím mluvit tak dobře jako on. Čím to je?

Inteligence, vzdělání nebo počet přečtených knih mají velmi malý vliv na to, jak člověk dokáže mluvit. Čtením a učením se zpaměti si rozšiřujeme hlavně svou pasivní slovní zásobu, která je pro samotné mluvení zcela nepotřebná.

Mám velmi dobrý písemný projev, mé mluvení je však žalostné...

Kvalitní písemný projev bývá známkou vysoké inteligence a bohaté pasivní slovní zásoby. Bohužel i psaním, stejně jako poslechem, si rozšiřujeme pouze svou pasivní slovní zásobu, nikoli aktivní, kterou používáme při mluvení.

Co je to pasivní slovní zásoba?

Pasivní slovní zásoba je databáze slov a slovních spojení, která jsou pevně a spolehlivě uložená v naší paměti. Jsou to, zjednodušeně řečeno, všechny výrazy, které známe. A známe jich opravdu hodně, obvykle 30 000 až 50 000. Velikost této pasivní slovní je dána vzděláním a objemem četby (ale i její kvalitou). Najít v této databázi jediné slovo nám může trvat sekundu, ale často i mnohem déle. Může se zdát, že najít jedno slovo mezi desítkami tisíc za pouhou sekundu je docela blesková rychlost. Ano, to jistě je, ale ne, pokud chceme mluvit. Zkuste si nahlas přečíst následující větu, a mezi jednotlivá slova vložte sekundovou mezeru (můžete ji doplnit známým zlozvykovým "éééé"). "Dnes - Vám - to - velice - sluší. - Mohl - bych - Vás - pozvat - na - kávu?" Je zřejmé, že pasivní slovní zásoba je pro plynulou řeč naprosto nepoužitelná.

Co je to aktivní slovní zásoba?

Aktivní slovní zásoba je také databáze slov a slovních spojení. Na rozdíl od pasivní zásoby je velmi rychlá. Najít v ní potřebné slovo trvá jen několik desítek milisekund. U většiny lidí obsahuje 4 000 až 8 000 výrazů. (Odhaduje se, že spisovatel Karel Čapek dokázal aktivně používat až 25 tis. výrazů).
Hlavní rozdíl oproti pasivní slovní zásobě však je, že její velikost není závislá na inteligenci ani vzdělání. Často se proto stává, že trhovec dokáže být mnohem výmluvnější a ve společnosti oblíbenější než fyzik z Akademie věd. Důvod je prostý. Aktivní slovní zásobu upevňujeme a rozšiřujeme pouze jejím neustálým aktivním používáním.

Jak tedy zdokonalit svou aktivní slovní zásobu?

Dalo by se jednoduše odpovědět mluvením, mluvením a mluvením s lidmi. A skutečně to takto jednoduché je, bohužel v praxi téměř nerealizovatelné. Už jen samotný fakt, že svou aktivní slovní zásobu potřebujete zdokonalit, znamená, že k mluvení nemáte dostatek příležitostí nebo jich ze strachu nevyužíváte. Naštěstí existuje jiný, stejně účinný, a pro někoho méně „násilný“ způsob, jak se naučit dokonale mluvit.